Nuomos sąlygos

SKRYBĖLĖS NUOMOS SUTARTIS
DATA


Aš,  .......................................................................................nuomoju skrybėlę (lankelį), kurios kaina...............................................
Skrybėlės nuomos kaina 11,58 € (40 Lt).

Cilindro ir katiliuko nuomos kaina 20,27 € (70 Lt).

Vakarinis lankelis 7,24 € (25 Lt).

Sutinku palikti užstatą už skrybėlę (lankelį) lygu pardavimo kainai.
Sutartį sudaro UAB „Violetti aksesuarai“ ir išnuomoja ......................................................................................................................
skrybėlę, už 11,58 € (40 Lt), 20,27 € (70 Lt), vakarinį lankelį 7,24 € (25 Lt), sumą.
Skrybėlės nuomos sąlygos:

Skrybėlę grąžinti trijų dienų laikotarpyje po nuomotos dienos, kitaip kiekvienos uždelstos dienos mokami delspinigiai, kurios suma 1,45 € (5 Lt). Pateikus skrybėlę, nuomos mokestį pasiliekame sau, o likusią pinigų užstato dalį grąžiname klientui.
Nuomotojui sugadinus, pradinę išvaizdą turinčiai skrybėlei, užstatas nėra grąžinamas ir nuomos sutartis laikoma negaliojančia. Arba nuomotojas įsipareigoja, savo asmeninėmis lėšomis sutvarkyti sugadintą skrybėlę.

 

 

PARAŠAI

 


Skrybėlės ir aksesuarai atsiimami:

 „Belonta aksesuarai",

  Kalvarijų 8, Vilnius

   tel. +370  624 05 625